Akasaki Station.jpg
License: cc-by-sa-3.0
Akasaki Station.jpg